Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bởi admin -
7/1/2020
Xem thêm
Kiểm dịch thực vật, động vật
Bởi admin -
7/1/2020
Xem thêm
Công bố chất lượng mỹ phẩm
Bởi admin -
7/1/2020

Công bố mỹ phẩm hay còn gọi là công bố lưu hành mỹ phẩm, là việc mà tổ chức cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm phải tiến hành đăng ký sản phẩm của mình có đạt chất lượng, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng

Xem thêm
Công bố chất lượng, hợp qui thực phẩm
Bởi admin -
7/1/2020

Sử dụng dịch vụ công bố chất lượng của 365Trading khách hàng sẽ được: tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá, tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường

Xem thêm