Công ty Cổ Phần Giao Hàng Thu Tiền là công ty thuộc tập đoàn 365Group. Dịch vụ giaohangthutien.com là dịch vụ giao hàng COD an toàn và chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, với cam kết chuyển phát an toàn và thái độ nhân viên giao nhận lịch sự, tận tâm và trách nhiệm.

Chúng tôi hiểu rằng các giao dịch trong thương mại điện tử cần có dịch vụ mang thuộc tính an toàn để đảm bảo lợi ích tối đa cho người mua và người bán.

https://giaohangthutien.com/lien-he.html