Đến với 365Trading khách hàng được hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng Thông Tin Một Cửa Quóc Gia (https://vnsw.gov.vn)

và tư vấn tất cả các giấy tờ cần chuẩn bị để không gặp nhiều vấn đề về giấy phép, lưu kho hàng hoá…

 

1/ Bộ Công Thương

 

Cấp phép nhập khẩu các chất suy giảm tầng Ôzon, giấy phép nhập khẩu tự động Mô tô phân khối lớn, cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D, quy trình kimberly đối với kim cương thô, vật liệu nổ công nghiệp, khai báo hoá chất, tiền chất công nghiệp…

 

 2/ Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

 

Đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, kiểm dịch thực vật quá cảnh và vận chuyển nội địa, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất nhập khẩu…

Hỗ trợ cấp chứng thư cho kiểm dịch thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi nông –thuỷ sản xuất khẩu- quá cảnh …

Hỗ trợ cấp chứng thư cho thuốc thú y nhập khẩu.

 

3/ Bộ Thông Tin và Truyền Thông

 

Hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép thiết bị thu phát song, thiết bị in, bán phẩm không kinh doanh, xuất nhập khẩu bán phẩm.