365Trading cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan thông quan và nhập khẩu cho các loại hàng hóa sau :

 • Thủ tục hải quan hàng kinh doanh
 • Thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch.
 • Thủ tục hải quan hàng hội chợ triển lãm.
 • Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.
 • Thủ tục hải quan hải sản tươi sống/ đông lạnh
 • Thủ tục hải quan hàng thực phẩm tươi/ đông lạnh
 • Thủ tục hải quan Trái cây, rau của quả tươi
 • Thủ tục hải quan Hành lý cá nhân (Moving)
 • Thủ tục hải quan hàng cây cảnh

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI 365TRADING :

 1. TƯ VẤN TẬN TÌNH, CHUYÊN NGHIỆP:
  • Tư vấn áp mã số HS code phù hợp cho từng mặt hàng.
  • Tư vấn các các chế độ ưu đãi thuế phù hợp nhất.
  • Xin cấp phép đối với những mặt hàng có điều kiện.
  • Tư vấn toàn bộ hồ sơ, quy trình trước khi khai quan.
 2. THÔNG QUAN HẢI QUAN HÀNG HÓA NHANH CHÓNG:
  • Bước 1: Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa.
  • Bước 2: Chuẩn bị chữ ký số, đăng ký với Tổng cục hải quan.
  • Bước 3: Khai trên phần mềm khai báo hải quan VNACCS.
  • Bước 4: Đăng ký kiểm tra chuyên ngành (nếu có).
  • Bước 5: Khai và truyền tờ khai hai quan.
  • Bước 6: Lấy lệnh giao hàng.
  • Bước 7: Chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan.
  • Bước 8: Làm thủ tục tại chi cục hải quan.
  • Bước 9: Thông quan hàng hóa.
 3. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG: Sau khi lô hàng được thông quan, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng hóa đến tại địa chỉ nhận hàng của Khách hàng. Có hành trình theo dõi lịch phát hàng được cập nhật ngay trên hệ thống giao hàng của 365Express.
 4. CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÙNG DỊCH VỤ THÔNG QUAN HÀNG HÓA :
  • Dịch vụ xin chứng nhận xuất xứ (Certificate Of Origin -C/O).
  • Dịch vụ kiểm dịch thực vật / động vật.
  • Dịch vụ kiểm tra chất lượng, giám định hàng hóa.
  • Phân tích phân loại hàng hóa.
  • Dịch vụ kiểm tra VSATTP.
  • Dịch vụ xin công bố hàng thực phẩm, mỹ phẩm.
  • Dịch vụ xin giấy phép các bộ ngành.
  • Dịch vụ xin giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.