Đến với 365Trading, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí đầy đủ quy trình và thủ tục giấy tờ cho các loại hình xuất khẩu và nhập khẩu, mã số HS code, và các chế độ ưu đãi thuế phù hợp nhất với từng mặt hàng.

Sau đó, nhân viên của 365Trading sẽ tư vấn và cung cấp các dịch vụ sau :

  • Chuẩn bị hồ sơ
  • Áp mã thuế đúng nhất phù hợp với từng mặt hàng
  • Xin cấp phép đối với những mặt hàng có điều kiện
  • Kiểm tra thông tin nợ thuế
  • Tư vấn toàn bộ trước khi khai Hải quan
  • Khai hải quan từ xa và điện tử.
  • Thanh khoản bộ hồ sơ hải quan, …..

Khi sử dụng dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của 365Trading, chúng tôi sẽ:

Thay mặt cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu để đảm bảo rằng hàng hóa được thông quan nhanh chóng và hiệu quả.
Thay mặt cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ nhập khẩu và xuất khẩu theo quy định của hải quan và luật pháp.
Cung cấp dịch vụ tư vấn hàng hoá, thuế và mức thuế suất, hàng hóa hạn chế xuất nhập khẩu, tỷ giá, các loại hình thủ tục hải quan, thư tín dụng, yêu cầu bảo hiểm, vận chuyển nội địa và quốc tế và quy định giao thông vận tải và thuế quan…

Thay mặt khách hàng thanh toán các khoản thuế, lưu kho, các chi phí khác để giải phóng hàng hóa.