DỊCH VỤ THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI CÂY TƯƠI

 1. Thủ tục hải quan: Hồ sơ hải quan nhập khẩu bao gồm:
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
  • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
  • Tờ khai trị giá hàng hóa
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
  • Hợp đồng, Invoice, Packing List, Bill of Lading…
  • Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kết quả phân tích dịch bệnh PRA (theo qui định) của cơ quan có thẩm quyền.
 2. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu
  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu gồm: 

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu
  • Bản khai kiểm dịch thực vật
  • Giấy kiểm dịch thực vật nhập khẩu