Yamato Group là một tập đoàn lớn của Nhật Bản được thành lập 29 /11/ 1919, có trụ sở chính được đặt tại 16 – 10, Ginza 2 Chome, Chuo-ku, Tokyo 104 – 8125. Gồm công ty mẹ là Yamato Holdings, các công ty con và hệ thống các công ty liên doanh trên toàn thế giới. Tính tới tháng 3/2016, tổng số lượng nhân viên trong tập đoàn Yamato là 210,950 người. Hoạt động tại 23 nước trên thế giới. Các đại lý rộng khắp của Yamato sẵn sàng phục vụ tất cả các dịch vụ kho bãi, vận chuyển, hải quan, giấy phép tại nước sở tại cho Quý khách hàng.

https://www.yamato.com.vn/jp

 

Đặc biệt chúng tôi xây dựng dịch vụ hệ thống vận chuyển hàng lạnh xuyên suốt, nhằm góp phần vì một chế độ ăn uống an toàn cho những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời giúp mở rộng thị trường kinh doanh.